Iron Shirt of Golf (de ervaringen van twee weken met Leo van Bennekom in Portugal)

Iron Shirt of Golf

Iron Shirt of Golf verlegt jouw grenzen. Onze overtuiging: dat jij – en met jou alle golfers – in staat bent tot een herhaalbare swing en een single handicap. En dat daar maar één ding voor nodig is: dat je – net als wij! – hoúdt van golf. Want is dat het geval, dan wil je tot op hoge leeftijd van deze mooie sport genieten en alles eruit halen wat erin zit. Het gaat je dan niet alleen om je scores, maar ook om de weg daarnaartoe. Die weg, dat inspirerende spoor kan Iron Shirt of Golf jou bieden: niet de weg van de minste weerstand, maar wel een pad van grote voldoening en onbegrensde groei, als golfer en als mens.

Zeker als je al langer golft, heb je het begrepen: golfen gaat over méér dan techniek. Ongetwijfeld weet je dat het verstandig is om je te ‘concentreren’ als je een goede bal wilt slaan. ‘Focus’, nog zo’n vage, niet nader omschreven notie. En dat je tijdens het rondje golf ‘niet te veel moet denken’, dat het ‘stil moet zijn in je hoofd’ en dat je ‘het moet laten gebeuren’ – je snapt het wel, maar HOE?
Neem contact op met Leo